064 141 30 19 vrticvozic@gmail.com

Program Predškolske ustanove “Vozić” verifikovan je od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i u skladu je sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.
Prve godine života navažnije su za fizički, emocionalni i intelektualni razvoj deteta, stoga naša Ustanova nastoji da pruži što adekvatniju brigu i sredinu sa svim potrebama, uslove za razvoj svakog deteta, kao i podsticaje kroz bogate i raznovrsne aktivnosti, koje stvaraju temelj za čitav život.

Osnovni program podrazumeva rad na obrazovanju, nezi i vaspitanju dece predškolskog uzrasta
(1–7 godina), po starosnim grupama, u skladu sa propisanim programom, uz poštovanje detetovih mogućnosti i interesovanja. Vaspitno-obrazovni rad je organizovan po sledećim vaspitnim grupama:

 • Negu i vaspitanje dece jaslenog uzrasta od 12 meseci do 3 godine.
 • Obrazovanje i vaspitanje dece uzrasta od 3 godine do uključivanja u pripremni predškolski program
 • Pripremni predškloski program od 5,5godina do 7 godina

Program vrtića “Vozić” je podeljen po mesečnim temama i nedeljnim celinama. Veliko dvorište omogućava svakodnevni izlazak napolje, kao i fizičku aktivnost koja je bitna za razvoj svakog deteta. Za napredovanje svakog deteta se pojedinačno prati i roditelji dobijaju izveštaj o pređenim programskim celinama u okviru osnovnog programa za koji se dete opredelilo. Programi se zasnivaju na učenju kroz igru, koja je dovoljno podsticajna i fleksibilna za individualni razvoj, kao i sadžajna da podstakne kognitvni razvoj i samodisciplinu.

Pored vaspitno-obrazovnog rada sa decom predškolskog uzrasta, usluga Predškolske ustanove “Vozić” uključuje:

 • odlazak dece na izlete
 • posete obrazovnim i kulturnim institucijama
 • čuvanje dece vikendom
 • savetodavni rad sa roditeljima

Dodatne aktivnosti:

 • Engleski jezik,
 • Rad sa Logopedom
 • Školica sporta ili ples
 • Muzičke radionice
 • Likovne radionice