064 141 30 19 vrticvozic@gmail.com

Upis dece se vrši tokom cele godine. Troškovi boravka su subvencionisani od strane grada Beograda i trošak roditelja je isti kao da deca pohađaju državni vrtić.

Dokumenta koja su roditeljima potrebna za upis uz subvencije:

  • Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu dela troškova (kopiju možete dobiti u našem vrtiću ili skinuti sa sajta)
  • Odbijenica (original potvrde predškolske ustanove, čiji je osnivač Grad Beograd, da dete nije upisano zbog nedovoljnih kapaciteta tj. da je odbijeno prilikom upisa u državni vrtić
  • Izvod iz matične knjige rođenih za dete – ukupno su potrebna dva primerka + jedna kopija
  • Fotokopija lične karte (izvod iz čitača) – ukupno 3 primerka
  • Fotokopija ugovora sa privatnom predškolskom ustanovom – ukupno 3 kopije
  • Broj žiro računa podnosioca zahteva – ukupno 3 primerka
  • Obrazac PPU2 – 2 primerka